Hoe volgen wij uw kind?
Niet alle kinderen ontwikkelen zich in hetzelfde tempo en op dezelfde manier. Om de vorderingen van de kinderen te kunnen volgen, observeren we de kinderen en nemen we toetsen af.

Groepsbesprekingen
Alle leerlingen worden door de intern begeleider drie keer per jaar besproken met de stamgroepleerkracht tijdens de groepsbespreking. Na de groepsbespreking stelt de stamgroepleerkracht een groepsplan op voor diverse vakken. Voor leerlingen die een aangepast programma nodig hebben of remedial teaching krijgen, wordt een handelingsplan geschreven. Het is de bedoeling dat hierdoor de leeropbrengsten van kinderen vergroot worden.

Op de Toon Hermansschool hebben we een uitgebreid Zorgteam, die de leerlingen ondersteuning kunnen geven. Het Zorgteam bestaat uit een Intern Begeleider (IB-er) en een aantal Remedial Teachers (RT-ers). In de Schoolgids staat verder uitgebreid beschreven hoe onze zorg is opgebouwd.

Onze schoolresultaten
Een schoolgids moet ouders in staat stellen scholen op resultaten onderling te vergelijken. Ondanks toetsen blijft dat lastig, omdat resultaten worden bepaald door factoren die niet te beïnvloeden zijn. Het vergelijken van scholen is alleen mogelijk als de leerlingpopulatie gelijk is en als het onderwijskundig systeem dezelfde is. De norm van het leerlingvolgsysteem is het landelijk gemiddelde. Een kind is niet gemiddeld. Het kan dingen goed, het kan dingen minder goed of zelfs helemaal niet goed. Ons streven is er op gericht elk kind optimale kansen te bieden en te volgen in zijn individuele ontwikkeling. Toch zijn we verplicht de leerresultaten te meten en af te zetten tegen de norm.

Leerlingen van groep 8 doen mee aan de Cito-eindtoets. In 2010 was het Cito-eindresultaat van de Toon Hermansschool gemiddeld 537. Het landelijk gemiddelde was 535,2. Van de schoolverlaters ging 20 % naar VMBO Pro-BBL-KBL, 44 % naar Mavo/Havo en 36 % naar Havo/Vwo.
In 2011 was het Cito-eindresultaat gemiddeld 535,6. Het landelijk gemiddelde was 535,3. Van de schoolverlaters gaat 25 % naar VMBO BBL-KBL, 25 % naar Mavo/Havo en 50% naar Havo/Vwo.