Nieuwe ouder

Deze website is er ook voor nieuwe ouders, die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. Geen gemakkelijke opgave. Het is al weer een hele tijd geleden dat u zelf op de basisschool zat. Wat is er in die tijd veranderd? Waar moet je als ouder op letten? Wat is voor uw kind het beste? Hoe zit de basisschool in elkaar?

Via de schoolgids laten we u een blik werpen in onze school. U kunt lezen wat onze uitgangspunten zijn en hoe we op de Toon Hermansschool onderwijs geven. De schoolgids geeft een eerste indruk. Niet alles van de school kan in een paar bladzijden duidelijk worden gemaakt. Daarom is het ook belangrijk dat u op onze school komt kijken. Een gesprek, gevolgd door een rondleiding door de school is een uitstekende manier om een indruk van de school te krijgen.

Bij deze schoolgids is per schooljaar een bijlage met de variabele gegevens die voor dat schooljaar gelden zoals alle bijzondere data, namen van leerkrachten, gymrooster, kosten vrijwillige ouderbijdrage. Ook wordt in de loop van het schooljaar informatie gegeven via de Nieuwsbrief, die iedere vrijdag wordt meegegeven aan het oudste kind van een gezin.

U kunt altijd met vragen, opmerkingen of suggesties bij de directie terecht. Het is beter om over "iets" te komen praten, dan er mee te blijven lopen. Iedereen is er bij gebaat, dat onze schoolorganisatie zo goed mogelijk loopt.

N.B. Als we spreken van ouder dan bedoelen we ouders en/of verzorgers. Waar we spreken over hij/hem bedoelen we ook zij/haar.