Iedere stamgroep heeft de beschikking over meerdere computers. De kinderen kunnen met behulp van speciale programma‟s, die al of niet bij de methodes horen, oefenen met kleuren, begrippen, letters, lezen, spelling en rekenen.De computers zijn aangesloten op een hoogwaardig computernetwerk van Heutink ICT / DeKlas.nu. Tevens beschikken we over een laptopkar om ook mobiel te kunnen werken in de klassen. In de midden en bovenbouw beschikt ieder lokaal over een digitaal schoolbord. In de onderbouw werken ze met een groot beeldscherm.
De leerlingen kunnen op Internet zoeken naar informatie voor projecten en spreekbeurten. Computers zijn een middel om bepaalde doelen te bereiken en geen doel op zich.

Uiteraard leren kinderen omgaan met de muis, het maken van documenten, het bewaren van bestanden en dergelijke. Bovenbouwkinderen leren werken met Word en leren hoe ze een werkstuk op de computer moeten maken voor een spreekbeurt of voor een project van wereldoriëntatie. Via onze Elektronische LeerOmgeving (ELO) Edmodo kunnen de Bovenbouwleerlingen zowel op school en thuis aan hun opdrachten werken.

En we beschikken over een heuse Buitenspeelcomputer genaamd Swinxs. Het is als het ware een spelleider voor diverse buitenspelletjes, maar ook in de gymzaal en de klas wordt hij ingezet. Zo oefenen kinderen ook de tafels en concentratiespelletjes.