Eigentijds onderwijs op de Toon Hermansschool
Binnen de hedendaagse samenleving is de rol van ICT niet meer weg te denken. Onze school is een spiegel van deze samenleving. Om meer leertijd te winnen en onze kinderen efficiënt te laten werken, maken wij geïntegreerd gebruik van ICT. Wij hebben in iedere leer- werkomgeving de beschikking over een digitaal schoolbord. Daarnaast streven wij er naar dat onze leerlingen in de dagelijkse werksituatie, altijd de beschikking hebben over een digitale werkplek.

Wij vinden dat dit middel niet als aanvulling moet worden gezien, maar geïntegreerd dient te zijn binnen het onderwijs dat wij aanbieden. Wij willen graag de school van de toekomst worden, die volledig ICT geïntegreerd werkt.


Binnen de hedendaagse samenleving is de rol van ICT niet meer weg te denken. Kinderen groeien op
in een digitale wereld en vinden het gebruik van een computer of mobiel heel normaal. Er kan efficiënter worden gewerkt doordat wij de computer beter en structureel inzetten en daarom tijd besparen. Wij winnen kostbare tijd die wij willen inzetten om met de leerlingen in gesprek te gaan over wat hen beweegt. Leerlingen zijn opgegroeid met de computer en erg visueel ingesteld. Wij gebruiken moderne methodes, die vaak al meer ICT gericht zijn. De groepen 3 t/m 8 zijn allemaal uitgerust met het digitale schoolbord en daarnaast werken wij met laptops en vaste systemen.

Wij hanteren ten aanzien van de PC's en Laptops de volgende verdeelsleutel:
- Groep 1 t/m 2 heeft 1 digitale werkplek op 10 leerlingen
- Groep 3 t/m 8 heeft 1 digitale werkplek op 4 leerlingen

Er is onderzoek gedaan naar het gebruik met computers en het aantal kinderen. De verdeelsleutel 1 op 4 geeft meer goede resultaten,aangezien er dan meer overleg tussen leerlingen mogelijk is en er kennis wordt gedeeld.

Een uitdagende opdracht!