Oudervereniging

Op school is een oudervereniging actief. Alle ouders zijn lid van de oudervereniging. De ouderraad (OR) is het bestuur van de oudervereniging. Het doel van de ouderraad is de betrokkenheid van alle ouders bij school te vergroten. De ouderraad coördineert en financiert verschillende activiteiten op school. De ouderraad van de Toon Hermansschool is praktisch en uitvoerend bezig en de ouders zetten zich in bij alle schoolactiviteiten, denk aan vieringen van Sinterklaas, Kerst, Feestweek etc.

 Medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een MR. Dit is wettelijk geregeld. De raad bestaat uit drie door ouders gekozen leden en drie teamleden. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van de school geven en heeft voor een aantal zaken instemmingsbevoegdheid. Deze staan in de wet op de medezeggenschapsraad. De begroting van de school en van de ouderraad wordt jaarlijks in de MR ter goedkeuring aangeboden. Om de zes weken vindt overleg plaats tussen de MR-leden, een afgevaardigde van de ouderraad en een directielid van de school.